Politechnika Świętokrzyska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
architektura (2)
automatyka i elektrotechnika przemysłowa (1)
automatyka i robotyka (4)
budownictwo (5)
edukacja techniczno-informatyczna (1)
ekonomia (10)
Elektromobilność (1)
elektronika i telekomunikacja (1)
elektrotechnika (5)
energetyka (1)
geodezja i kartografia (6)
geologia inżynierska (1)
Informatyka (5)
informatyka przemysłowa (2)
inżynieria bezpieczeństwa (1)
Inżynieria Biomedyczna (1)
inżynieria danych (3)
inżynieria środków transportu (4)
inżynieria środowiska (5)
logistyka (4)
mechanika i budowa maszyn (5)
odnawialne źródła energii (3)
Teleinformatyka (1)
transport (4)
wzornictwo przemysłowe (1)
zarządzanie i inżynieria produkcji (8)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)